Tumblelog by Soup.io
 • bravoure
 • design-nerd
 • deathgirl
 • breathwind
 • dyamihoke
 • pannaanna
 • drinkmysoul
 • JessSilente
 • GaleriaEmocji
 • peper
 • floorence
 • macymacon050
 • otepienie
 • californiacation
 • MrNazgul
 • Thegleek
 • grumpy
 • idontbite
 • sunlight
 • charliefromcali
 • sweetdestruction
 • gracey
 • too-small
 • morela
 • ItsPartyTime
 • escapethenest
 • K-E-N-A-J
 • majak
 • olc
 • followyourdreams
 • theylikeitslow
 • niiks
 • scandal
 • zouza
 • runtonowhere
 • blackeyedfawn
 • 52floors
 • seaoflove
 • efemeryda
 • officialgirl
 • chagallowa
 • Elaine
 • CryMeARiver
 • natalina
 • diebitchdie
 • artofbeing
 • kesja
 • ahora
 • bluestar
 • aconcagua
 • sonny
 • helpmeimhungry
 • projectmayhem
 • prosiecie
 • Victorialies
 • silence24
 • 3DSexShow
 • liliowadusza
 • bastard
 • hjkl
 • serda
 • emilka0813
 • sesja
 • szaaatan
 • sophisticatedLife
 • oneoneone
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • NotaSecondtowaste
 • calliope
 • Dolly
 • petitabattoir
 • sexcuse-me
 • lubje
 • privatism
 • ovvlsome
 • toc
 • beinthe
 • justified
 • self-destructivelittlegirl
 • zofialidia
 • horrordisco
 • daddysbaby
 • mikmikmik
 • nieprzytomny
 • puszka
 • pacio
 • sorrow
 • KRachelle
 • Pinezz
 • diammond
 • theseconddrummerdrowned
 • RainbowDash
 • fangs-are-fantastic
 • mesmerized
 • maartta
 • bamshole
 • shake
 • white-raven
 • Pecon
 • greatchinz
 • frendzel
 • jestes-niepoczytalny
 • martynaa
 • Nanutka
 • O-MNIpresEnt
 • spontaniczna
 • para-siempre
 • willyoudrawme
 • wszystkodupa
 • whatyouneed
 • hellomacabre
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

5430 08cb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
1088 8796 420
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin
W nieśmiałości, samotności tęskno
Odpływają najpiękniejsze lata

— Ralph Kaminski - Kosmiczne energie
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaoczekiwania oczekiwania
2167 32b2 420
Reposted fromGreyscale Greyscale viairmelin irmelin
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viairmelin irmelin
1090 a647
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin

August 16 2019

Reposted frommessedup messedup viaBrainy Brainy
1021 3ee1 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
1386 a5c4 420
Reposted frombabyface babyface
1387 ea91 420
Reposted frombabyface babyface
Reposted frombluuu bluuu
1715 e998 420
Reposted fromSalvator84 Salvator84
1614 f404 420
Reposted fromDavyJones DavyJones viamikrokosmos mikrokosmos

August 15 2019

Wszystko, co udaje ci się zdobyć, to tylko kolejna rzecz, którą stracisz.

- Chuck Palahniuk, Udław się
Reposted fromszela szela viairmelin irmelin
Jak to jest, że czasami ci, których, jak się nam zdaje, znamy najlepiej, są tymi, których tak naprawdę znamy najmniej?
— Meghan March - "Imperium grzechu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell vianiskowo niskowo
Reposted frommessedup messedup viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl