Tumblelog by Soup.io
 • bravoure
 • design-nerd
 • deathgirl
 • breathwind
 • dyamihoke
 • pannaanna
 • drinkmysoul
 • JessSilente
 • GaleriaEmocji
 • peper
 • floorence
 • macymacon050
 • otepienie
 • californiacation
 • MrNazgul
 • Thegleek
 • grumpy
 • idontbite
 • sunlight
 • charliefromcali
 • sweetdestruction
 • gracey
 • too-small
 • morela
 • ItsPartyTime
 • escapethenest
 • K-E-N-A-J
 • majak
 • olc
 • followyourdreams
 • theylikeitslow
 • niiks
 • scandal
 • zouza
 • runtonowhere
 • blackeyedfawn
 • 52floors
 • seaoflove
 • efemeryda
 • officialgirl
 • chagallowa
 • Elaine
 • CryMeARiver
 • natalina
 • diebitchdie
 • artofbeing
 • kesja
 • ahora
 • bluestar
 • aconcagua
 • sonny
 • helpmeimhungry
 • projectmayhem
 • prosiecie
 • Victorialies
 • silence24
 • 3DSexShow
 • liliowadusza
 • bastard
 • hjkl
 • serda
 • emilka0813
 • sesja
 • szaaatan
 • sophisticatedLife
 • oneoneone
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • NotaSecondtowaste
 • calliope
 • Dolly
 • petitabattoir
 • sexcuse-me
 • lubje
 • privatism
 • ovvlsome
 • toc
 • beinthe
 • justified
 • self-destructivelittlegirl
 • zofialidia
 • horrordisco
 • daddysbaby
 • mikmikmik
 • nieprzytomny
 • puszka
 • pacio
 • sorrow
 • KRachelle
 • Pinezz
 • diammond
 • theseconddrummerdrowned
 • RainbowDash
 • fangs-are-fantastic
 • mesmerized
 • maartta
 • bamshole
 • shake
 • white-raven
 • Pecon
 • greatchinz
 • frendzel
 • jestes-niepoczytalny
 • martynaa
 • Nanutka
 • O-MNIpresEnt
 • spontaniczna
 • para-siempre
 • willyoudrawme
 • wszystkodupa
 • whatyouneed
 • hellomacabre
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

"Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym".
Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted frommerkaba merkaba vianiskowo niskowo
Tworzenie opowieści jest niekończącym się ożywianiem, nadawaniem istnienia tym wszystkim okruchom świata, jakimi są ludzkie doświadczenia, przeżyte sytuacje, wspomnienia. Czułość personalizuje to wszystko, do czego się odnosi, pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaistnienia, i ekspresji. To czułość sprawia, że imbryk zaczyna mówić. Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”. Czułość jest spontaniczna i bezinteresowna, wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest raczej świadomym, choć może trochę melancholijnym, współdzieleniem losu. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący, i od siebie współzależny. Literatura jest właśnie zbudowana na czułości wobec każdego innego od nas bytu.
— Fragment mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk
Reposted fromciarka ciarka vianiskowo niskowo
9590 b762 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianiskowo niskowo
9506 577a 420
Reposted fromzciach zciach vianiskowo niskowo
3747 3d95 420
Reposted fromkarsina karsina vialaluna laluna
1392 e9ee 420
Reposted fromnyaako nyaako viarzzkropka rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
7428 fb74 420
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viarisky risky
Reposted fromshakeme shakeme
5889 1c06 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaWlodara Wlodara
0814 faed 420

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

5606 edfe 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulele tulele
8825 3a79 420
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi
6635 c3c2 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadivi divi
9648 e88f 420
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
7417 754f 420
Heidi Romanova | Zishy
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viadisheveled disheveled
5773 975b 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl